Bijles spelling, bijles rekenen, bijles begrijpend lezen, RT, CITO-training en huiswerkbegeleiding

Werkwijze

Intake

Het eerste contact komt meestal telefonisch of via deze site tot stand. Dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en kan gezien worden als een wederzijdse kennismaking.

Na het intakegesprek kunnen we een afspraak maken voor een specifiek, vakgericht onderzoek.

Op grond van alle gegevens stel ik dan een individueel handelingsplan op voor de individuele begeleiding. Hierin staat een analyse, doel, aanpak en later ook een evaluatie.

Werkwijze individuele begeleiding

Uw kind komt 1 á 2 keer per week naar de praktijk. De begeleiding duurt meestal een uur of korter, bijvoorbeeld bij een jong kind of een kind met ernstige concentratieproblemen.

Remedial teaching houdt letterlijk in, verbeterd leren. We werken aan een betere strategie om lesstof op te nemen. Dit is afhankelijk van het leerprobleem. Bij spelling richten we ons op de spellingregels en weetwoorden. We oefenen met woorden maar ook zinnen, invullen van woorden in een tekst. Functioneel gebruiken, dus. Iedere drie lessen volgt er een contrôledictee. Van daaruit stel ik de opdrachten weer bij.

Bij rekenproblemen, werken we specifiek aan oplossingsstrategieën. Het hanteren van splitsen, rijgen en bewerken van getallen geeft meer getalinzicht. Er wordt ook gehandeld met kralensnoeren, breukenplankjes enz.

Dit zijn twee voorbeelden, het is per kind verschillend. Daarom is het ook individuele ondersteuning.

huiswerkbegeleiding

De leerling neemt het huiswerk mee naar de praktijk en daarmee oefenen we. Ook worden er strategieën aangeboden, zoals verdelen van de stof, planning en inprenting.

Dit kan zijn: topografie, tafels, werkstuk en/of presentatie, spellingpakket enz.

CITO-training

Tijdens deze trainingen werken we gericht aan het hanteren van meerkeuzevragen en ontsleutelen van tekstvragen. Ook kan er heel gericht aan een onderdeel worden gewerkt, zoals b.v. studievaardigheden, spelling, begrijpend lezen.

RT Praktijk werkt met moderne methoden en materialen, zoals ook aanwezig in de school.

Mijn ervaring is dat de leerlingen die ik heb begeleid, graag komen en het ook gezellig vinden. Het bereiken van resultaat tijdens de begeleiding geeft veel voldoening en afname van negatieve faalangst.