Bijles spelling, bijles rekenen, bijles begrijpend lezen, RT, CITO-training en huiswerkbegeleiding

Tarieven en lestijden

Tarieven en lestijden

 Onderstaande tarieven gelden voor:

  • Alle voorkomende werkzaamheden rond een onderzoek: intakegesprek, vooronderzoek, onderzoek, handelingsplan, verslaggeving.
  • De begeleiding.
  • Evaluatie na een begeleidingsperiode en opstellen nieuw handelingsplan.

 

Soort training                       Tarief
Huiswerkbegeleiding 45 minuten € 20,-
Remedial teaching 60 minuten € 25,-
CITO training 60 minuten € 25,-

 

Het eerste kennismakingsgesprek is gratis en niet bindend.

Een blok van 10 lessen gerichte CITO-training is mogelijk, u betaalt dan € 250,-

 

Lestijden

lesdag  tijd  bijzonderheden

dinsdag

15.00 -16.00

dinsdag

16.00 -17.00  

dinsdag

17.00 - 18.00

 en 18.30 - 19.30 in overleg

woensdag

15.30 - 16.30

woensdag

16.30 - 18.00  

 

  De afgesproken lestijden zijn in principe vastgelegd maar er kan wel overlegd worden.Gedurende de schoolvakanties zijn er geen lessen, tenzij er dringende vraag is naar ondersteuning in deze periode.

In onderling overleg wordt bij sommige leerlingen gezocht naar een andere lestijd, indien er veel lesuitval is in een bepaalde periode en dit het leerproces teveel schaadt.

U betaalt per vijf of 10 lessen vooruit.

 

 Zonder bericht,  niet nagekomen les-afspraken worden voor het volle tarief doorberekend.