Bijles spelling, bijles rekenen, bijles begrijpend lezen, RT, CITO-training en huiswerkbegeleiding

reacties en reviews

Mijn bijles bij juf Baptista

 

Ik begon toen ik ongeveer 8 jaar was, ik kwam hier eerst op een dinsdag middag en dan ging ik altijd s’ avonds  weer naar huis. Na 2 jaar ging ik op de woensdag maar dan een anderhalf uur. Ik was altijd stipt op tijd maar soms ook wel eens wat later maar ik kwam wel altijd. Ik zat er altijd geïnteresseerd bij voor mezelf dan ik en ik heb er zelf ook van geleerd. Ik was soms een beetje druk maar altijd geconcenteerd bezig. Ik kreeg ook huiswerk zoals hoofdletters schrijven zoals: Amsterdam, dat vond ik altijd leuk om te doen, daarna kreeg ik moeilijker huiswerk maar het was goed voor me het moeilijkste vond ik met een trema zoals: geïnteresseerd of melodieën dat vond ik wel moeilijk maar ik leerde niet alleen spelling maar ook begrijpend lezen en rekenen ik leerde daar goed van want bij de cito in groep 8 had ik een goed resultaat voor spelling begrijpend lezen en rekenen dat had ik dus goed voor elkaar gekregen maar niet alleen zelf ook door de hulp van juf Baptista ik doe het daarna nog steeds goed op school!!!! Liefs 

 

 

bijles voor begrijpend lezen in Koedijk

Wij maken nu bijna een half jaar gebruik van de diensten en ondersteuning van Baptista voor onze zoon van bijna 10 jaar. Hij had een behoorlijk achterstand met o.a. begrijpend lezen.
Baptista heeft onze zoon tot nu toe zeer professioneel ondersteund. Ze maakt een duidelijk plan met een tijdplanning. Ze gebruikt lesmiddelen die aansluiten bij de lesstof van school.

Onze zoon gaat graag naar haar toe en  heeft veel aan de lessen. Er wordt hard gewerkt maar er is ook tijd voor een grapje of een spelletje.Kortom, wij zijn blij met deze ondersteuning. En ook zeer betaalbaar! 
Joop
 

 

bijles en RT in Koedijk

Onze dochter is heel goed begeleid door Baptista. Ze had een probleem met spelling.
Ze zit nu in groep 6 en haalt goede cijfers voor haar dictees. dit komt door de methode die ze geleerd heeft tijdens de lessen.
Echt een aanrader!
Amber Hofman
 

Bijles voor spelling,

onze zoon had een grote achterstand op spelling en daardoor telkens onvoldoende CITO-scores.

Hij heeft dit verbeterd en door de toepassing die hij leert, kan hij nu ook een verhaaltje schrijven zonder fouten.

We zijn heel blij met deze keuze en de bijles!

Anneke

 

 

 

Ik vind wel echt dat haar faalangst is verbeterd. En daar heb jij zeker aan mee geholpen. Dank je wel daarvoor!!!
R. gaat jou ook heel erg missen, ze heeft het heel prettig gehad bij je.

Michelle

 

Wat fijn dat onze zoon zo vooruit is gegaan. Gelukkig hoefde hij groep 5  niet over te doen. Inmiddels heeft hij al 3 jaar bijles en een mooi advies gekregen!